Чимээгүй / Контейнер төрлийн хийн генераторын багц

  • Чимээгүй ба савны төрлийн хийн генераторын иж бүрдэл

    Чимээгүй ба савны төрлийн хийн генераторын иж бүрдэл

    Өнөөгийн дэлхийн эрчим хүчний хомсдол улам бүр хурцаар тавигдаж, хүмүүсийн байгаль орчныг хамгаалах шаардлага улам бүр нэмэгдсээр байна.

    Чимээгүй генераторыг цахилгаан хангамжийн сүлжээний нөөц эрчим хүчний хангамжийн хувьд дуу чимээ багатай, ялангуяа эмнэлэг, зочид буудал, өндөр зэрэглэлийн амьдрах орчин, томоохон худалдааны төвүүд болон хүрээлэн буй орчны дуу чимээний хатуу шаардлага бүхий бусад газруудад өргөнөөр ашигладаг. тоног төхөөрөмж.